سایت همسریابی | همسریابی | سایت همسریابی دوباور | ثبت نام رایگان


قوانین سایت

مواردی که در زیر مطرح شده از جمله اعمالی هستند که در سایت دو باور به عنوان تخلف محسوب میشوند 1-داشتن اهدافی غیر از انتخاب همسر به منظور ازدواج دایم. مانند دوستیابی، ازدواج موقت و.. 2-داشتن تاهل 3-ارسال پیامهای تبلیغاتی و سیاسی در سایت 4-توهین و تحقیر به اعضای سایت و یا قومیت ها 5-ثبت اطلاعات نادرست اعم از نوشتاری و تصویری 6-ارسال اسپم 7-با توجه به فضای مجازی اینترنت ، اثبات برخی موارد تخلف بعضا دشوار میباشد،با این حال مسئولین سایت چنانچه ظن قوی به تخلف شما پیدا کنند مختارند تا از ادامه فعالیت شما جلوگیری بعمل آورند 8-در صورت انسداد پروفایل شما توسط مسوولین سایت، تمام سرویسهای شما قطع و چنانچه بابت آنها پرداختی انجام داده اید، قابل استرداد نمیباشد. 9-چنانچه پروفایل شما در گذشته مسدود شده باشد، حق استفاده مجدد از سایت را نخواهید داشت و در صورت مشاهده، بدون تذکر قبلی پروفایل جدید شما بسته خواهد شد کاربران تحت هیچ شرایطی وبه هیچ عنوان از دادن کارت شارز و پول و... به بهانه های مختلف مطلقا خودداری فرمایید در غیر این صورت مدیریت مسولیتی در این زمینه عهده دار نخواهد بودهمسريابي اينترنتي

دو باور

سايت همسريابي

همسريابي

همسريابي آنلاين

سايت ازدواج

همسريابي تهران

همسريابي مجازي

همسريابي اسلامي

بهترين سايت همسريابي